Ziarul MIORIŢA USA este o publicaţie independentă de informaţie socio-politică şi culturală; evenimente din comunităţile româneşti, de promovare a culturii româneşti, a culturii americane; de promovare a prieteniei dintre cele două popoare, american şi român. Este vocea comunităţilor româneşti din USA.

Ziarul Mioriţa USA nu este finanţat de niciun program financiar din ţara sau din America de Nord. Este susţinut financiar din donaţii, abonamentele cititorilor, precum şi din reclamele firmelor româno-americane, care doresc să-şi promoveze afacerile.

Întregul colectiv redacţional lucrează voluntar. Deşi nu este plătit, colectivul ziarului depune un efort susţinut pentru comunitatea românească din America şi pentru păstrarea limbii materne în comunităţile româneşti din diapora.

Ziarul Mioriţa USA este rezultatul muncii unei echipe, care îşi dedică timpul liber unui hobby – scrisul. Cinste lor!

Scurt istoric

Ediţia tiparită apare lunar ȋncepând din anul 2007. Unul dintre membrii fondatori ai ziarului a fost Academicianul Mircea Dimitrie Raţiu (11 octombrie 1923 – 2 septembrie 2011), Avocat Alin Alistar, membru fondator al ziarului care ulterior s-a retras, Directorul Onorific al ziarului Mioriţa USA. Prof. Dr. Mircea Raţiu a emigrat ȋn SUA ȋn 1978, este cunoscut ca “turdeanul cu şase patente de invenţii”; fratele politicianului Ion Raţiu şi fiul primului prefect român al Turzii. Alaturi de finanţatorul şi directorul executiv al ziarului – Ing. Viorel Nicula, prof. Mircea Raţiu a pus bazele publicaţiei noastre.

Editorul nostru este Asociaţia Culturală Mioriţa USA din Sacramento, California, o societate non-profit IRS 501 (c) 3, care organizează spectacole şi evenimente culturale pe Coasta de Vest a Americii. Asociaţia Culturală şi ziarul Mioriţa USA sunt proprietatea Ing. Viorel Nicula.

În ultimii 11 ani, Asociaţia Culturală Mioriţa a organizat peste 50 de evenimente culturale, Ziua Naţională a României, Balul Marţişorului, Ziua Monarhiei, Balul Strugurilor ş.a.m.d.

Ziarul Mioriţa USA are un tiraj de 5000 de exemplare/lună; o ediţie online şi o pagină Facebook.

Ziarul se distribuie ȋn format tipărit ȋn toate comunităţile româneşti importante de pe teritoriul Statelor Unite, ȋn special ȋn statele de pe Coasta de Vest (California, Oregon, Washington), dar şi ȋn alte state ale federaţiei – Colorado, Arizona, Ohio, Illinois, North Carolina, Georgia, New York, Michigan, Massachussetts, District of Columbia, Virginia, Maryland, Pennsylvania ş.a.m.d.

Ediţia electronică (copie a ediţiei tipărite lunare) ajunge la circa 1.000 de persoane şi personalităţi prin e-mail.

LĂSAȚI UN MESAJ